Tuesday, December 6, 2011

Kata Pemeri

Terdapat dua jenis kata pemeri, iaitu  ialah  dan  adalah. 


1. Kata Pemeri " ialah"
  • menunjukkan  persamaan
  • hadir di hadapan kata nama
       Ayat contoh :
  •   Kereta yang berada di tepi padang itu ialah kereta Proton Wira.
  •  Agama rasmi negara kita ialah agama Islam.
  •  Bapanya ialah seorang doktor gigi.

2.  Kata Pemeri  " adalah "
  •  menunjukkan huraian atau keterangan
  •   hadir di hadapan frasa nama dan frasa sendi
       Ayat contoh :
  •  Kasut yang dipakainya itu adalah daripada kulit.
  •  Makanan yang ditempahnya itu adalah untuk anak-anak
           yatim.
  • Burung di dalam sangkar itu adalah daripada spesis 
          yang sama seperti yang terdapat di dalam buku ini.                                                     

No comments:

Post a Comment